Welkom bij

Wereldwinkel Roosendaal

Over Wereldwinkel Roosendaal

Wereldwinkel Roosendaal is in haar 40 jarig bestaan al meerdere malen verhuisd. Het is allemaal begonnen in HGD straat 16, tijdelijke huisvesting gevonden  in “De Burcht “ in de Willemstraat 59, vervolgens  verhuisd naar Brugstraat 60, verder naar Molenstraat 90, waar we maar een korte periode bleven, toen een pand gehuurd aan  Raadhuisstraat 111 waar we 15 jaar hebben gezeten. Vervolgens zijn wij gevestigd geweest in gebouw Parrotia aan Markt 54 H. Omdat het huurcontract afliep en omdat er met de verhuurder (woningbouwcorporatie) en de bibliotheek geen overleg mogelijk was over een gezamenlijke invulling van de begane grond van Parrotia, is de wereldwinkel weer verhuisd. De locatie is nu Nieuwe Markt 60-62. We dragen hiermee bij aan een verlevendiging van de Nieuwe Markt. De locatie waar Wereldwinkel Roosendaal nu is gevestigd is goed bereikbaar, er komen veel passanten voorbij, het pand ligt goed in de kijker, en de grote etalage maakt het aantrekkelijk om even binnen  te gaan.

Wereldwinkel  Roosendaal  ziet het als haar taak om mensen bewust te maken van de noodzaak om  de leef- en werkomstandigheden  van mensen elders op de wereld te verbeteren.  En door fair trade handel de bestaanszekerheid van de soms eenvoudige boeren en hun gezinnen te vergroten.

Door het bieden van een vaste handelsrelatie met deze producenten, vaak verspreid over de hele wereld  kunnen deze  producenten hun bedrijfsvoering verbeteren, hun welvaartspeil verhogen, zodat hun kinderen gewoon kind kunnen zijn en naar school kunnen.  Getracht wordt de arbeidsomstandigheden waaronder velen nog moeten werken te verbeteren.

Wereldwinkel Roosendaal wil dit doel bereiken door voorlichting te geven  op scholen, bij instellingen en bij consumenten. Het drijven van de winkel is een middel om het doel te bereiken, een positieve exploitatie van de winkel  is een voorwaarde om ook in de toekomst dit werk te kunnen doen.

Alle betrokkenen bij de Wereldwinkel Roosendaal leveren hun inzet  op vrijwillige basis.

Er is geen sprake van subsidie door de gemeentelijke of landelijke overheid. Wel  wordt het werk van Wereldwinkel Roosendaal  financieel door plaatselijke donateurs ondersteund.  Daar zijn wij zeer erkentelijk voor.

Zonder de materiële en immateriële ondersteuning  door onze omgeving en donateurs zou Wereldwinkel  Roosendaal niet kunnen bestaan.