Welkom bij

Wereldwinkel Roosendaal

Fairtrade1

 

 

Fair Trade is duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Doel

Wereldwinkels verkopen de mooiste wereldcadeaus. De producten worden volgens eeuwenoude tradities gemaakt, met een hedendaags tintje. Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht.
Door de handel met Wereldwinkels verdienen de makers van deze cadeaus een geregeld inkomen. En krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf.
Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat armoede wèl bestreden kan worden.

Eerlijk is eerlijk

Fair Trade is eerlijke handel met respect voor mens en milieu. Veel van de mensen die de producten maken die Wereldwinkels verkopen zijn arm en maken vaak ook weinig kans op ontwikkeling. Zonder Fair Trade hebben zij minder of geen kansen op de westerse exportmarkt. Bij Fair Trade gaan erkende leveranciers van de Wereldwinkel langdurige handelsrelaties aan met de producenten in ontwikkelingslanden. Daardoor kunnen producenten beter investeren in hun eigen toekomst. Fair Trade betekent ook een eerlijke prijs voor een eerlijk product. De makers krijgen hierdoor de ruimte om zich op eigen kracht verder te ontwikkelen. Door het kopen van een Fair Trade cadeau in de Wereldwinkel kun je het leven van producenten in ontwikkelingslanden verbeteren. Onder ontwikkelingslanden wordt verstaan die landen die door de Wereldbank als zodanig worden aangeduid.

Echt Fair Trade?!

In internationaal verband zijn in 2001 een viertal criteria opgesteld om Fair Trade te kunnen toetsen op betrouwbaarheid en kwaliteit, namelijk;

Fairtrade3

  • respect voor mens en milieu
  • een duurzame handelsrelatie
  • ondersteuning van producentenorganisaties
  • transparantie van de handelsketen

In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld bij Fair Trade geen sprake is van kinderarbeid, er goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn en arbeiders een leefbaar loon krijgen.

 

Hoe zit het nu met Fair Trade?

Wereldwinkels verkopen mooie cadeaus: Gifts & Living (non-food) producten zoals sieraden en servies, maar ook voedingsmiddelen met een Fair Trade keurmerk zoals dat van Stichting Max Havelaar. Maar waarom dragen eigenlijk niet alle producten in de Wereldwinkel een keurmerk? De Gifts & Living cadeaus zijn toch ook Fair Trade? Ja, ze zijn Fair Trade, maar dragen geen keurmerk, omdat bijvoorbeeld het Max Havelaar keurmerksysteem vooral van toepassing is op grondstoffen, die onder andere gebruikt worden voor voedingsmiddelen. Om zeker te zijn dat het cadeau dat jij koopt in de Wereldwinkel voortkomt uit eerlijke handel heeft de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels voor de Gifts & Living producten een eigen Fair Trade erkenningssysteem.

Leveranciers zijn goed bezig

In Nederland vertaalde de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVvWW) de vier internationale Fair Trade criteria naar eigen beleid. De vereniging hanteert een erkenningssysteem voor leveranciers die Fair Trade artikelen importeren uit het buitenland. Wereldwinkels kopen hun Fair Trade producten alleen in bij deze erkende leveranciers. Deze leveranciers voeren allemaal een maatschappelijk verantwoord en sociaal beleid. De vereniging controleert bij de leveranciers of de criteria van eerlijke handel worden nageleefd. De LVvWW toetst door een tweejaarlijkse controle of de leveranciers van de Wereldwinkels aan de minimale eisen van Fair Trade (blijven) voldoen. Onafhankelijke controleurs voeren deze controles uit. De leverancier moet aantonen dat zij volgens de Fair Trade criteria werken. Ook worden eisen gesteld aan de importeur in verband met de ondersteuning van producenten. De producenten moeten de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen waarbij de leverancier financiële, technische of organisatorische ondersteuning geeft. Bij de producenten in het buitenland worden op de productielocaties steekproefsgewijs controles uitgevoerd om te kijken of ze de Fair Trade criteria écht naleven.

Cadeaus met een boodschap

Een internationaal of nationaal keurmerk voor Fair Trade Gifts & Living producten is er nog niet. Er is wel goed nieuws: voor de Nederlandse markt wordt op dit moment door de LVvWW aan een keurmerk of label voor deze Gifts & Living producten gewerkt. Totdat het nieuwe keurmerk er is, kun je vertrouwen op het erkenningssysteem van de LVvWW dat waarborgt dat je met jouw aankoop bijdraagt aan een andere manier van zaken doen. Wanneer de erkenning onafhankelijk van de vereniging komt te staan, door een nieuw keurmerk, zal deze waarborging nog sterker worden. Als er nieuws is over het keurmerk voor de Gifts & Living producten kun je dat lezen op de website www.wereldwinkels.nl.

Wat is duurzaamheid?

People, Profit en Planet

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P’s.People

  • People (mensen)
  • Profit (winst)
  • Planet (aarde)

Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties die zullen komen. Wanneer wij bijvoorbeeld alle fossiele brandstoffen verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten. Dit geldt ook voor vraagstukken als opwarming van de aarde, CO2-uitstoot en voedselproblematiek.

 

Definitie

Wat houdt de term duurzaamheid precies in? De volgende definitie is geformuleerd door de World Commission on Environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common Future”:
“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Kortom, duurzaam kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen.
Bron: Platform Duurzaamheid www.platformduurzaamheid.net