Welkom bij

Wereldwinkel Roosendaal

ANBI-gegevens                  Stand: december 2015

Naam Instelling:                 Stichting Wereldwinkel Roosendaal

Fiscaal nummer:                 NL0091.77.267.B01

KvK-nummer:                     20074830

Contactgegevens:              Markt 54H, 4701PH Roosendaal, 0165-559434,

                                           www.wereldwinkelroosendaal.nl

                                           wereldwinkelroosendaal@gmail.com

ANBI status:

Stichting wereldwinkel Roosendaal is lid  van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels , daarmee valt zij onder de Collectieve ANBI Regeling. Stichting Wereldwinkel is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut beogende Instelling.

Doelstelling

Mensen bewust maken van de sociale, economische en politieke verhoudingen, zowel in arme als in rijke landen, en ieders specifieke verantwoordelijkheid daarin, alsmede het scheppen van mogelijkheden om te werken aan een rechtvaardiger samenleving. Dit doel wordt ondermeer verwezenlijkt door het geven van voorlichting en het drijven van een winkel met duurzame en fairtrade producten.

Samenstelling bestuur:   

Voorzitter:                              dhr. T. J. de Munnik

Secretaris:                              mv. A.van Aken

Penningmeester:                    dhr. C.Pot

Algemeen bestuurslid:           mw. L.A. Buijs

Algemeen bestuurslid:           mw M. van Ginderen

Algemeen bestuurslid:           mw E. Vijfinkel

 

Beleidsplan

Stichting Wereldwinkel Roosendaal  is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Deze vereniging werkt op internationaal niveau aan het tot stand komen van een rechtvaardiger wereldhandel. Ook controleert zij de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria die hiervoor gelden. Tevens ondersteunt zij de diverse winkels op het gebied van inkoop adviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing. Als lid van deze vereniging willen wij het bevorderen van de eerlijke handel  handen en voeten geven.

Daarom proberen wij steeds onze omzet te vergroten van de verkoop van de originele en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Dit geldt eveneens voor de verkoop van de vele handnijverheidsproducten. Door dit beleid geven wij als Wereldwinkel koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Zo bieden wij als Wereldwinkel Roosendaal de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Beloningsbeleid                 

Wereldwinkel Roosendaal werkt uitsluitend met (onbetaalde) vrijwilligers.

Vrijwilligers                     

Eind 2015 waren er 28 vrijwilligers werkzaam bij Wereldwinkel Roosendaal. Nieuwe vrijwilligers melden zich in de winkel of middels de plaatselijke vacature bank van het VIP.

Activiteiten in 2015

Nieuwe winkel locatie

Per 1 januari 2016 is de winkel gevestigd, Nieuwe Markt 60 4701 AK te Roosendaal..

Verkoop op locatie

Door deel te nemen aan  acties bij kerken, scholen en buurthuizen geven wij  bekendheid aan het werken van de Wereldwinkel Roosendaal. Zo lang onze aanwezigheid door deze instellingen op prijs wordt gesteld, blijven wij deze acties doen. Wij vinden belangenbehartiging ten behoeve van de producenten in de derde wereld belangrijk, evenals  de mentaliteitsbeïnvloeding van de mensen hier. Door onze vaste stek te verlaten en op allerlei andere locaties aanwezig te zijn kunnen wij hier ons steentje aan bijdragen.

Verkoop

De producten die in wereldwinkel Roosendaal worden verkocht worden ingekocht bij de leveranciers die gevestigd zijn in Culemborg, en bij Sawahassa in Tilburg. Ook wordt ingekocht bij het Voorraadhuis Den Helder( via internet). De foodproducten worden per internet besteld bij Fair Forward Culemborg.

De verkopen in 2015 zijn in vrijwel alle productgroepen wat teruggelopen, met als negatieve uitschieters woonaccessoires, kaarsen en wierook, bureauartikelen en schrijfwaren en tassen. Een duidelijke stijgende lijn is er in de verkoop van keukenartikelen en serviesgoed - we volgen daarin de trend - en in de verkoop van cosmetica en toiletartikelen.

De verschillende kortingsacties sloegen aan. Ook is er belangstelling voor de “knakentafel”: kleine producten voor slechts € 2,50.

Social media

Wereldwinkel Roosendaal is te bezoeken op www.wereldwinkelroosndaal.nl  en te volgen op https://www.facebook.com/wereldwinkelroosendaal .

Lidmaatschap Landelijke vereniging

Wereldwinkel Roosendaal is aangesloten bij de Landelijke Vereniging  Wereldwinkels, en kan daardoor ook gebruik maken van haar service. Daarvoor wordt een omzetafhankelijke fee betaald.

Wij kunnen beschikken over alle informatie zoals die op extra-net staat vermeld en wordt gepresenteerd in de nieuwsbrief van de LVWW. Andere diensten zijn op afroep en soms tegen betaling beschikbaar.

Wij volgen  de landelijke commerciële agenda, gebruiken de landelijke posters en nieuwsbrieven, en doen mee aan landelijke klantenacties. Ook  participeren wij in de regionale samenwerking van de Landelijke Vereniging Wereldwinkels. 

Financiële huishouding

Balans

Activa 31-12-2014 31-12-2015 passiva 31-12-2014 31-12-2015
voorraden  27.820  21.024 eigen vermogen  50.421   59.111
vorderingen    2.301      794 lang lopende schulden       600       550
liquide middelen  38.481  43.065 kort lopende schulden    8.890    1.568
      resultaat     8.691    3.654
    68.602  64.883     68.602  64.883

 

Exploitatie

Uitgaven    2014   2015 Inkomsten   2014   2015
Inkopen   54.387  45.060 Verkopen  86.845  70.294
Pesoneelslasten        291       678 Financiële baten       268       259
Huisvestingskosten   22.000  22.487 Bijzondere baten    5.709    7.470
Administratiekosten     1.289    1.338      
Verkoopkosten        480    1.151      
Inkoopkosten        567       396      
Bestuurskosten     1.500       176      
Algemene kosten     3.180    2.639      
Financiële lasten        438       444      
Resultaat     8.691    3.654      
    92.823  78.023    92.823  78.023